G-0J3VJZP9QT

Site Kullanım Şartları

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

 

  1. KULLANIM ŞARTLARI

www.CARAVANALSAT.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.CARAVANALSAT.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle Alım Satım Portalı olarak anılacaktır) ve/veya Hesap Sahibi olarak, işbu Kullanım Şartları’nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Şartları’nda belirtilen ve Alım Satım Portalı’nda bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Alım Satım Portalı’nda belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Alım Satım Portalını kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu Alım Satım Portalı’ın sahibi MUSALLA BAĞLARI MAH. EKBER SK. NO: 13 İÇ KAPI NO: 104
SELÇUKLU/ KONYA’ adresinde mukim OEMİNDEX (bundan böyle kısaca CARAVANALSAT olarak anılacaktır)’dir. Alım Satım Portalı’da sunulan ve işbu Kullanım Şartları’nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, CARAVANALSAT’ tarafından sağlanmaktadır.

1.2. CARAVANALSAT işbu Kullanım Şartları’nı, Alım Satım Portalı’da yer alan her tür bilgi ve İçerik’i, KULLANICI’ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.CARAVANALSAT.com’da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Alım Satım Portalı hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde Alım Satım Portalı’na erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanım Şartları’nı ve CARAVANALSAT tarafından işbu Kullanım Şartları’nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu  Kullanım Şartları www.CARAVANALSAT.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; Alım Satım Portalı’nı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

  1. TANIMLAR

Alım Satım Portalı: www.CARAVANALSAT.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan CARAVANALSAT’in Hizmet’lerini sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı’: Alım Satım Portalı’na erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Hesap Sahibi’: Alım Satım Portalı’nda hesabı olan ve Alım Satım Portalı dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı’.

CARAVANALSAT Hizmetleri’ (Hizmet): Alım Satım Portalı içerisinde  Hesap Sahibinin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla CARAVANALSAT’ tarafından sunulan uygulamalardır. CARAVANALSAT, Alım Satım Portalı içerisinde sunulan Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili  Hesap Sahibi’nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Alım Satım Portalı’ndan  Hesap Sahibi ne duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Alım Satım Portalı’nda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik’: Alım Satım Portalı’nda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb.

CARAVANALSAT Arayüzü : CARAVANALSAT ve Hesap Sahibi tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcı’lar tarafından görüntülenebilmesi ve CARAVANALSAT veritabanın dan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcı’lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları CARAVANALSAT’e ait olan tasarımlar içerisinde Alım Satım Portalı üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

CARAVANALSAT Veri Tabanı: Alım Satım Portalı dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği CARAVANALSAT’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

  1. CARAVANALSAT HİZMETLERİ

3.1. CARAVANALSAT,  Hesap Sahibi’ tarafından CARAVANALSAT Veri Tabanına yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle CARAVANALSAT Veri Tabanı üzerinden Kullanıcı’lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. CARAVANALSAT, Alım Satım Portalı’ içerisinde Kullanıcı’ların,  Hesap Sahibi  ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesine öncelik veren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. CARAVANALSAT, Alım Satım Portalı dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. CARAVANALSAT, Alım Satım Portalı dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Alım Satım Portalı dahilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. CARAVANALSAT, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

  1. CARAVANALSAT KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcı’lar hukuka uygun amaçlarla Alım Satım Portalı üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların Alım Satım Portalı dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili CARAVANALSAT’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. Alım Satım Portalı’, Hesap Sahibi tarafından CARAVANALSAT Veri Tabanına yüklenen İçeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. CARAVANALSAT, Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve İçeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve İçerikler dolayısıyla CARAVANALSAT’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü CARAVANALSAT’in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Kullanıcı’lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. KULLANICI ALIM SATIM PORTALI’ dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Kullanıcılar Alım Satım Portalı dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, CARAVANALSAT’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Kullanıcılar, Alım Satım Portalı dahilin de eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Hesap Sahibi veya CARAVANALSAT ’ı amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Hesap sahibi tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri  ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6. CARAVANALSAT, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. CARAVANALSAT aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Alım Satım Portalı ’nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. CARAVANALSAT süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

4.7. CARAVANALSAT, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının CARAVANALSAT’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.8. Alım Satım Portalı üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya CARAVANALSAT ‘ın Kullanım Şartları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; CARAVANALSAT’ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. CARAVANALSAT’, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve CARAVANALSAT Arayüzü’nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, CARAVANALSAT’ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine CARAVANALSAT’ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; CARAVANALSAT ’ın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. Alım Satım Portalı’nın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metot ile API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, Alım Satım Portalı’nın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Siteye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar CARAVANALSAT ’ın takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi CARAVANALSAT, gerekli gördüğü hallerde ancak Hesap Sahibi’nin kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapmasından sonra Alım Satım Portalı’nın kullanımına izin verilebilir. Sitenin ve Alım Satım Portalın daki içeriğin Kullanım Şartları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; CARAVANALSAT’ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; CARAVANALSAT’, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.11. Alım Satım Portalı’da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan CARAVANALSAT’in sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı’ kabul ve taahhüt etmektedir.

4.12. CARAVANALSAT E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan arı vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kullanıcılar, CARAVANALSAT hizmetlerini, CARAVANALSAT bilgilerini ve CARAVANALSAT’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının CARAVANALSAT’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Şartları dahilin de CARAVANALSAT tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde CARAVANALSAT’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu Kullanım Şartları dahilin de CARAVANALSAT tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde CARAVANALSAT; CARAVANALSAT hizmetleri, CARAVANALSAT bilgileri, CARAVANALSAT telif haklarına tabi çalışmaları, CARAVANALSAT ticari markaları, CARAVANALSAT ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

  1. KULLANIM ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

CARAVANALSAT, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu Kullanım Şartlarını herhangi bir zamanda Alım Satım Portalı’nda ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Şartlarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu Kullanım Şartları Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde CARAVANALSATin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve CARAVANALSAT’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

  1. HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Şartları’ndan dolayı doğan / doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde KONYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Şartları CARAVANALSAT tarafından Alım Satım Portalı’nda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu Kullanım Şartları’nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Alım Satım Portalı’nı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.